Historie

Budově našeho pivovaru se ve Valmezu neřekne jinak než Dělňák. Není to sice nejstarší hospoda ve městě, ovšem pivo se tu čepuje od počátku až dodnes. Stavební, spotřební a úsporné družstvo Dělnický dům ve Valašském Meziříčí požádalo v roce 1934 o povolení k výstavbě Spolkového domu, ve kterém by kromě restaurační místnosti byl i divadelní a tělocvičný sál a zároveň i o hostinskou koncesi. Přes protesty Společenstva hostinských, kteří se evidentně báli konkurence, Dělňák povolení i koncesi získal ještě tentýž rok.

Jeho činnost byla přerušena za války v roce 1942 a znovu, opět přes nesouhlas ostatních hostinských, obnovena v roce 1946. Ve městě bylo tehdy 34 hospod na 10 tisíc obyvatel, což představovalo 294 občanů na jednu krčmu. Vysoký počet pohostinství již tehdy značil velmi kladný vztah Valmezských k pivu. Od svého otevření však Dělnický dům nebyl populární ani tak kvůli pivnici, ale kvůli divadelnímu spolku. Divadlo se zde hrálo až do roku 1952, kdy byl majitel převeden na závodní klub ROH podniku Tonak Valašské Meziříčí. Od té době se zde krom pití piva už jen cvičilo.